THE DENTAL ASSOCIATION OF THAILAND

E-mail: thaidentalnet@gmail.com

ข่าวสารทันตแพทย์
ข่าวสารทันตแพทย์ ปีที่ 36 ฉบับที่ 5/2565
ข่าวสารทันตแพทย์ ปีที่ 36 ฉบับที่ 5/2565 กันยายน - ตุลาคม 2565
รายการบทความ ข่าวสารทันตแพทย์ ปีที่ 36 ฉบับที่ 5/2565
1
ข่าวสารทันตแพทย์ ปีที่ 36 ฉบับที่ 5/2565 (รวมเล่ม)
ดาวน์โหลดบทความ
2
ความสัมพันธ์พลัง...และ ความท้อแท้ในชีวิตหมอฟัน
ผู้แต่ง : เรียบเรียงโดย ทพ.กิตติคุณ บัวบาน
คำค้น : บทความปกิณกะ
ดาวน์โหลดบทความ
3
เดิมพัน... พลิกวิกฤติให้เป็นโอกาส
ผู้แต่ง : มายด์มิ้งค์ ผู้ชายสามมิติ
คำค้น : บทความปกิณกะ
ดาวน์โหลดบทความ
4
Cruising การเดินทางท่องเที่ยวสำหรับทุกคน
ผู้แต่ง : เรียบเรียงโดย อ.ทพ.ศิรวุฒิ หิรัญอัศว์
คำค้น : บทความปกิณกะ
ดาวน์โหลดบทความ
5
สีชังยังหวานน้อย DENTCOMMU
คำค้น : บทความชุุมชุน
ดาวน์โหลดบทความ
6
CU NEWS
ข่าวสารคณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาฯ
ดาวน์โหลดบทความ
7
MU NEWS
คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดงานปฐมนิเทศนักศึกษาทันตแพทย์ ชั้นปีที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2565
ดาวน์โหลดบทความ