เรียนเพื่อนสมาชิก และเพื่อนๆทันตแพทย์ทุกท่าน

ตามที่ทางทันตแพทยสมาคมแห่งประเทศไทยฯ ได้ออกประกาศการลงทะเบียนเพื่อรับเสื้อ PPE เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคมที่ผ่านมานั้น ทางสมาคมฯ ต้องขอขอบพระคุณเพื่อนๆทันตแพทย์ทุกท่านที่สนใจร่วมลงทะเบียนเข้ามากันอย่างล้นหลาม โดยมีจำนวนการลงทะเบียนในเวลาสองวัน เป็นจำนวนมากกว่า 5000 คำขอ และเป็นจำนวนเสื้อ PPE มากกว่าสามแสนตัว
บัดนี้ ทางสมาคมฯ ได้ทำการตรวจสอบคำขอเรียบร้อยแล้ว และจะได้ทยอยส่งเสื้อ PPE ให้แก่เพื่อนๆทุกท่าน แต่เนื่องจากคำขอที่เข้ามามีเป็นจำนวนมาก ทำให้โรงงานผลิตที่ทางสมาคมฯได้ติดต่อ ขอเวลาในการผลิตมากกว่าสามเดือน
ทางสมาคมฯ เข้าใจดีถึงปัญหาของเพื่อนๆทันตแพทย์ทุกๆท่าน จึงได้พยายามประสานโรงงานผลิตอื่นๆเพิ่มเติม แต่ก็ไม่สามารถจัดหา PPE จำนวนมากได้ทันในเวลาอันสั้น ดังนั้น ทางสมาคมจึงต้องขออภัยที่จะต้องกำหนดลำดับการส่ง โดยจะทยอยส่งให้กับเพื่อนๆสมาชิกที่ขอมาในนามส่วนตัวก่อน และส่งให้กับคำขอในนามคลินิกในลำดับถัดไป และเพื่อให้การส่งเป็นไปได้อย่างทั่วถึงในเวลาอันสั้น ทางสมาคมฯ จึงมีความจำเป็นต้องขอลดจำนวน PPE ที่จะส่งให้เหลือท่านละ 20 ตัว โดยในขณะนี้ ได้เริ่มทยอยส่งแล้ว กว่าหนึ่งพันที่อยู่ และขณะนี้ทางสมาคม กำลัง update รายชื่อที่ได้จัดส่งไปแล้ว พร้อม tracking number ซึ่งจะได้ประกาศทาง website และ facebook ของสมาคมฯ ต่อไป

ทันตแพทยสมาคมแห่งประเทศไทยฯ

22 พฤษภาคม 2563