THE DENTAL ASSOCIATION OF THAILAND

E-mail: thaidentalnet@gmail.com

ข่าวสารทันตแพทย์
ข่าวสารทันตแพทย์ ปีที่ 35 ฉบับที่ 1
ข่าวสารทันตแพทย์ ปีที่ 35 ฉบับที่ 1 มกราคม - กุมภาพันธ์ 2564
รายการบทความ ข่าวสารทันตแพทย์ ปีที่ 35 ฉบับที่ 1
1
ปีศาจขนปุย...เมี้ยว
แท้ที่จริงแล้ว ความรักของทาสแมวที่ยอมศิโรราบให้กับเจ้านายแบบไร้เงื่อนไขนั้น เกิดจากแผนการอันแยบยลของเจ้าเหมียวในระดับวิวัฒนาการกันเลยทีเดียว มันเป็นสิ่งมีชีวิตแสนร้ายกาจที่หากจะบอกว่าเป็นแผนการที่จะยึดครองโลกก็คงจะไม่เกินจริงไปสักเท่าไรนัก
ผู้แต่ง : เรียบเรียงโดย มายด์มิ้งค์ ชายสามมิติ
คำค้น : ปีศาจขนปุย...เมี้ยว,ข่าวสารทันตแพทย์ ปีที่ 35 ฉบัยที่ 1
ดาวน์โหลดบทความ
2
งานประชุุมวิชาการทันตแพทยสมาคม ครั้งที 111
ด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจที่จะสนับสนุนให้วิชาชีพทันตแพทย์ก้าวไปข้างหน้าอย่างมั่นคงและเข้มแข็งด้านวิชาการ งานประชุมวิชาการของทันตแพทยสมาคมยังคงถูกจัดอย่างต่อเนื่องมาเป็นครั้งที่ 111 ในวันที่ 16-18 ธันวาคม 2563 ณ บางกอกคอนเวนชันเซนเตอร์ ชั้้น 22-23 โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนช็นเซนเตอร์ แอทเซนทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ
ผู้แต่ง : ทันตแพทยสมาคมแห่งประเทศไทย ฯ
คำค้น : งานประชุมวิชาการ,ทันตแพทยสมาคม,ข่าวสารทันตแพทย์ ปีที่ 35 ฉบัยที่ 1
ดาวน์โหลดบทความ
3
Metabolic syndrome กับโรคปริทันต์
ในงานประชุมวิชาการเมื่อเดือนธันวาคม เพื่อน ๆ คงได้ฟังการบรรยายจากผู้ทรงคุุณวุุฒิในหลายต่อหลายเรื่องที่น่าสนใจ และก็บังเอิญมีรายงานการศึกษา เกี่ยวกัับเรื่องความสัมพันธ์ของ gut microbiome, metabolic syndrome กับโรคปริทันต์ซึ่งสอดคล้องกับการบรรยายในหัวข้อเรื่อง probiotic และเรื่องอ้วน ๆ พอดี เลยขออนุญาตนำมาเล่าสู่กันฟัง
ผู้แต่ง : เรียบเรียงโดย ศ.ทพ.ดร.ประสิทธิ์ ภวสันต์
คำค้น : Metabolic syndrome กับโรคปริทันต์,ข่าวสารทันตแพทย์ ปีที่ 35 ฉบัยที่ 1
ดาวน์โหลดบทความ
4
ฟัน ในสิ่งมีชีวิต
ฟันนั้้นหากกล่าวกันตามตรงทุกคนคงจะมองว่ามันเป็นอวัยวะสำคัญในการดำรงชีวิต หากไม่มีฟัน เราจะบดเคี้้ยวอาหารได้อย่างไร กลืนอาหารลงไปทั้้งก้อนหรือ ?
ผู้แต่ง : เรียบเรียงโดย นายห้วน
คำค้น : ฟัน ในสิ่งมีชีวิต,ข่าวสารทันตแพทย์ ปีที่ 35 ฉบัยที่ 1
ดาวน์โหลดบทความ
5
ฉีดยาชา…... ไม่ชา ตอนจบ
ผู้แต่ง : เรียบเรียงโดย อ.ทพญ. ป าหนัน ศาสตรวาหา
คำค้น : ข่าวสารทันตแพทย์ ปีที่ 35 ฉบัยที่ 1,ฉีดยาชา…... ไม่ชา
ดาวน์โหลดบทความ