คำถามที่พบบ่อย ( FAQs )

รายละเอียด

ใครบ้างที่สมัครยุวสมาชิกได้
นิสิตนักศึกษาในคณะทันตแพทยศาสตร์ ทุกสถาบัน ทั้งของรัฐ และเอกชน
ค่าสมาชิกต้องจ่ายรายปีไหม
ค่าสมาชิก คิดค่าลงทะเบียนครั้งเดียว 100 บาท ไม่มีค่าสมาชิกรายปี
อายุของสมาชิกคือ 6 ปีใช่หรือไม่
ใช่ และไม่ใช่ อายุของยุวสมาชิกจะเท่ากับระยะเวลาที่เป็นนักศึกษา เช่น ถ้าสมัครตอน ปี 6 ก็จะมีอายุสมาชิก 1 ปี แต่ถ้าสมัครตอนปี 1 ก็จะมีอายุสมาชิก 6 ปี
เป็นยุวสมาชิกแล้ว จะมีประโยชน์อะไรบ้าง
ยุวสมาชิก สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมรับฟังการบรรยายทางวิชาการสำหรับนิสิตนักศึกษาทันตแพทย์ ได้ฟรี ซึ่งจะจัดอย่างน้อย ปีละ 2 ครั้ง. หรือถ้าไม่สะดวกมาฟัง หรือฟังแล้วอยากฟังซ้ำ ก็สามารถฟังเทบย้อนหลังได้ ซึ่งจะ upload ประมาณสองสัปดาห์หลังวันบรรยาย นอกจากนี้ ยังมีผลประโยชน์อื่นๆ เช่น ฟังเทปการบรรยายของการประชุมวิชาการประจำปี ย้อนหลัง มีสิทธิ์ เข้าร่วมกิจกรรมทางวิชาการเพื่อชิงรางวัล ได้อ่านบทความทางวิชาการที่คณาจารย์ เขียนให้กับทางยุวสมาชิก และอื่นๆ ซึ่งจะได้ประกาศให้ทราบต่อไปี
ถ้าไม่ได้ลงทะเบียน จะเข้าฟังการบรรยายวิชาการได้หรือไม่
ต้องลงทะเบียนครับ เนื่องจากห้องประชุมมีที่นั่งจำกัด ปัจจุบันมี 200 ที่นั่ง ลงทะเบียนก่อน ได้สิทธิ์ก่อน ถ้าไม่ลงทะเบียน ก็จะไม่มีที่นั่งในห้องบรรยายครับ