ยุวสมาชิกลงทะเบียนรับฟังการบรรยาย DAT Comprehensive Review

เปิดให้รับฟังการบรรยายโดยไม่มีค่าใช้จ่าย สำหรับยุวสมาชิกของสมาคมเท่านั้น ให้ทำการกรอกเลข "รหัสนักศึกษา" ที่ได้บันทึกไว้ในการลงทะเบียน ยุวสมาชิก เพื่อตรวจสอบข้อมูลในการลงทะเบียนเข้าฟังการบรรยาย

ยุวสมาชิกลงทะเบียนรับฟังการบรรยาย DAT Comprehensive Review

บันทึกเลขที่ รหัสนักศึกษา ที่ได้บันทึกไว้ในการลงทะเบียนยุวสมาชิก เพื่อตรวจสอบข้อมูลในการลงทะเบียนเข้าฟังการบรรยาย