ลงทะเบียน
สมาชิกทันตแพทยสมาคมฯ (ตลอดชีพ)
อายุ 65 ปีขึ้นไป

ขั้นตอนการตรวจสอบ
เลขใบอนุญาติ : ให้ทำการบันทึกเลขที่ใบอณุญาติจำนวน 5 หลักเช่น 00001 จากนั้นกดปุ่ม ดำเนินการตรวจสอบข้อมูล

ลงทะเบียน
สมาชิกทันตแพทยสมาคมฯ (ตลอดชีพ)
อายุ 65 ปีขึ้นไป

บันทึกเลขที่ใบอณุญาติจำนวน 5 หลักเช่น 00001