แจ้งทันตแพทย์จบใหม่อัพเดทข้อมูลเพื่อจัดส่งของที่ระลึก

รายละเอียด

ขอให้บัณฑิตใหม่ทุกท่าน กรุณาช่วยอัพเดทข้อมูลที่อยู่เพื่อจัดส่งของที่ระลึกทางไปรษณีย์