DAT Comprehensive Review

รายละเอียด

ครั้งแรกในประวัติศาสตร์ของทันตแพทยสมาคมแห่งประเทศไทย การบรรยายทางวิชาการเพื่อนักศึกษาทันตแพทย์ ครั้งที่ 1 DAT Comprehensive Review (episode 1) บรรยายโดยคณาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิจากคณะทันตแพทยศาสตร์ จากทั่วประเทศ สามารถฟังในห้องบรรยาย หรือรับฟังผ่าน facebooklive เปิดให้รับฟังการบรรยายโดยไม่มีค่าใช้จ่าย สำหรับยุวสมาชิกของสมาคมเท่านั้น ท่านสามารถอ่านรายละเอียดของการสมัครยุวสมาชิก และสมัครยุวสมาชิก คลิกที่รายละเอียดของการสมัครยุวสมาชิก และสมัครยุวสมาชิก หรือ คลิกที่นี่

คำถามที่พบบ่อย ( FAQs )

- ใครบ้างที่สมัครยุวสมาชิกได้  นิสิตนักศึกษาในคณะทันตแพทยศาสตร์ ทุกสถาบัน ทั้งของรัฐ และเอกชน

- ค่าสมาชิกต้องจ่ายรายปีไหม ค่าสมาชิก คิดค่าลงทะเบียนครั้งเดียว 100 บาท ไม่มีค่าสมาชิกรายปี

- อายุของสมาชิกคือ 6 ปีใช่หรือไม่ ใช่ และไม่ใช่ อายุของยุวสมาชิกจะเท่ากับระยะเวลาที่เป็นนักศึกษา เช่น ถ้าสมัครตอน ปี 6 ก็จะมีอายุสมาชิก 1 ปี แต่ถ้าสมัครตอนปี 1 ก็จะมีอายุสมาชิก 6 ปี

- เป็นยุวสมาชิกแล้ว จะมีประโยชน์อะไรบ้าง ยุวสมาชิก สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมรับฟังการบรรยายทางวิชาการสำหรับนิสิตนักศึกษาทันตแพทย์ ได้ฟรี ซึ่งจะจัดอย่างน้อย ปีละ 2 ครั้ง. หรือถ้าไม่สะดวกมาฟัง หรือฟังแล้วอยากฟังซ้ำ ก็สามารถฟังเทบย้อนหลังได้ ซึ่งจะ upload ประมาณสองสัปดาห์หลังวันบรรยาย นอกจากนี้ ยังมีผลประโยชน์อื่นๆ เช่น ฟังเทปการบรรยายของการประชุมวิชาการประจำปี ย้อนหลัง มีสิทธิ์ เข้าร่วมกิจกรรมทางวิชาการเพื่อชิงรางวัล ได้อ่านบทความทางวิชาการที่คณาจารย์ เขียนให้กับทางยุวสมาชิก และอื่นๆ ซึ่งจะได้ประกาศให้ทราบต่อไป

- ถ้าไม่ได้ลงทะเบียน จะเข้าฟังการบรรยายวิชาการได้หรือไม่ ต้องลงทะเบียนครับ เนื่องจากห้องประชุมมีที่นั่งจำกัด ปัจจุบันมี 200 ที่นั่ง ลงทะเบียนก่อน ได้สิทธิ์ก่อน ถ้าไม่ลงทะเบียน ก็จะไม่มีที่นั่งในห้องบรรยายครับ