THE DENTAL ASSOCIATION OF THAILAND

E-mail: thaidentalnet@gmail.com

ข่าวสารทันตแพทย์
ข่าวสารทันตแพทย์ ปีที่ 35 ฉบับที่ 4/2564
ข่าวสารทันตแพทย์ ปีที่ 35 ฉบับที่ 4 ประจำเดือน กรกฎาคม - สิงหาคม 2564
รายการบทความ ข่าวสารทันตแพทย์ ปีที่ 35 ฉบับที่ 4/2564
1
แนวทางการปฏิบัติทนทันตกรรมในการดูแลผู้ป่วยที่ได้รับ ยาต้านเกร็ดเลือด และยาต้านการแข็งตัวของเกล็ดเลือด
ผู้ที่ได้รับยาต้านการเกิดการแข็งตัวของเกล็ดเลือดอยู่ เป็นประจํานั้น จะเป็นผู้ป่วยที่มีภาวะการแข็งตัวของเลือดที่มาก เกินไป ซึ่งทําให้เกิดความเสี่ยงในการเกิดโรคหลอดเลือดสมองตีบ ลิ่มเลือดอุดตัน หรือ เป็นผู้ป่วยที่เป็นโรคลิ้นหัวใจบางชนิดที่ทําให้ เกิดการอุดตันของเลือดได้ง่าย ความจําเป็นต้องเข้ารับหัตถการทางด้าน ทันตกรรม ทันตแพทย์จะต้องพิจารณาและประเมินการรักษาทาง ทันตกรรมต่อผู้ป่วยอย่างรอบคอบ
ผู้แต่ง : อ. นพ. ทพ.วรภัทร ตราชู คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ดาวน์โหลดบทความ
2
ทันตกรรมจัดฟัน แบบส่งเสริม Adjunctive orthodontic treatment
ในปัจจุบันคงปฏิเสธไม่ได้ว่าการรักษาทางทันตกรรมนั้น นอกจากจะเป็นการบูรณะ หรือรักษารอยโรคในช่องปากให้มีความ ปกติและนํามาซึ่งระบบบดเคี้ยวที่ดี แต่ผู้ป่วยยังมุ่งให้ความสําคัญต่อ ทันตกรรมเพื่อความสวยงาม ควบคู่ไปกับการรักษาและบูรณะรอย โรคในช่องปากอีกด้วย
ผู้แต่ง : ทพ.รุทาปกร อินทร์เสวก (หมอปอ) วิทยาลัยทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต
ดาวน์โหลดบทความ
3
Commentary บทความแสดงข้อคิดเห็น เรื่อง แปรงแห้ง แปรงไม่แห้ง เอายังไงกันดี?
การดูแลรักษาความสะอาดในช่องปาก ถือว่าเป็นก้าวแรก ของการมีสุขภาพในช่องปากที่ดี และเป็นสิ่งที่คนทั่วไปได้รับการสอน มาตั้งแต่เด็กว่าเป็นหนึ่งในสุขนิสัยที่จําเป็นต้องทําในทุกวัน การแปรงฟัน คือวิธีการเบื้องต้นที่คนทั่วไปสามารถทําได้ด้วยตัวเองร่วมกับการไป ตรวจสุขภาพในช่องปากกับทันตแพทย์เป็นประจําทุกปี
ดาวน์โหลดบทความ
4
หมอฟันต้องพร้อม.. สมาคมจะอยู่เคียงข้างวิชาชีพ
ในท่ามกลางสถานการณ์การระบาดที่รุนแรงขึ้นของโรคโควิด-19, ความเสี่ยงสูงของวิชาชีพทันตกรรมต่อการสัมผัสเชื้อ ทันตแพทยสมาคมแห่งประเทศไทยฯ ร่วมกับ Wel-mixed team ได้เล็ง เห็นช่องว่างการกระจายวัคซีนที่สมาคมฯ สามารถช่วยเติมเต็มได้จึงได้มีการรวบรวม ข้อมูล ทําหนังสือขอรับการจัดสรรวัคซีนยืนถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
ดาวน์โหลดบทความ
5
วันนี้รับกาแฟอะไรดีครับ? ตอนที่ 2
เมื่อก่อนนี้ กาแฟถูกมองเป็นเพียงเครื่องดื่มกระตุ้นสมอง ในมื้อเช้า จนกระทั่งระยะหลังมีการพัฒนาเรื่องคุณภาพของกาแฟ เริ่มตั้งแต่การดูถิ่นกําเนิด วิธีการปลูก การเก็บเกี่ยว การบ่ม การคั่ว การบด และการชง (หรือสกัด) เรียกได้ว่าต้องใส่ใจพิถีพิถันในทุก ๆ ขั้นตอนกว่าจะมาเป็นกาแฟให้เราดื่มหนึ่งแก้วทําให้สามารถยกระดับ จากการเป็นแค่เครื่องดื่มกระตุ้นสมอง กลายมาเป็นการเสพเพื่อ ความสุขสุนทรีย์ของหลาย ๆ คน
ผู้แต่ง : เรียบเรียงโดย มายด์ลิ้งค์ ผู้ชายสามมิติ
ดาวน์โหลดบทความ
6
Staycation ริมเจ้าพระยา
กลับมาพบกันอีกครั้งนะครับกับผมเอง หมอหมูน้อย ผมห่างหายจากการเขียน column ไปนานหลายปี ดีใจที่ได้กลับมา เขียนเรื่องกิน ๆ เที่ยว ๆ ตาม style ผมอีกครั้งรับรองว่ามีหลากหลาย style แน่นอนครับ
ผู้แต่ง : หมอหมูน้อย
ดาวน์โหลดบทความ
7
ห่างไกล ดูแลไม่ห่างกัน
สถานการณ์โลกตอนนี้ต้องเผชิญกับโรคระบาดโควิด 19 ส่งผลกระทบไปทั่วโลก รวมถึงนักศึกษาทันตแพทย์ เดิมที่การศึกษาชุมชนบี 6 นิสิตต้องไปใช้ชีวิตในชุมชน ห่างไกล เป็นเวลา 5 สัปดาห์ ศึกษาปัญหาสุขภาพของคนในชุมชน จัดกิจกรรมเพื่อที่ จะแก้ปัญหาของชาวบ้าน และประเมินผล ซึ่งสิ่งเหล่านี้เป็นทักษะการเรียนรู้อีกรูปแบบ ที่นิสิตอย่างเราจําเป็นต้องได้เรียนรู้ที่จะจบออกไปเป็นทําหน้าที่เป็นกันตแพทย์รับใช้ ประชาชน แต่ปีนี้ต้องถูกปรับเปลี่ยนโดยสิ้นเชิง เนื่องจากเชื้อโควิด 19 ได้เข้ายึดทุก พื้นที่ และจะเป็นเรื่องที่เสี่ยงมาก หากเรายังคงทํางานโดยเข้าพื้นที่ทุกวัน
ดาวน์โหลดบทความ